1L 2La 2Lb 3La 3Lb 1Ti 1Te 2Ti 2Te 3Tie 3Ti 4I/E 1Za 1Zb 2Za 3Za 3Zb 2G 3G
    N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P
Poniedziaek 1 8:00- 8:45 MO geografia S j.polski Ku r_matematyka #RO1/#KA1 r_B.G.H-1/3/r_B.G.H-2/3 #RO1/#KA1 r_B.G.H-1/3/r_B.G.H-2/3 PB informatyka-1/2 EF religia A matematyka M prac.ekonom SK j.ang/zawodo HJ j.polski WM j. niemiecki-2/2 M- j.polski M/SP wf-1/2/wf-2/2             EC wf PK/SR j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2
2 8:55- 9:40 Pr/M wf-1/2/wf-2/2 S j.polski HJ j.polski #RO1/#KA1 r_B.G.H-1/3/r_B.G.H-2/3 #RO1/#KA1 r_B.G.H-1/3/r_B.G.H-2/3 EC wiedza o kul M prac.ekonom JC urz.tech.kom M- j.polski #KP2/#K2/#R3 j- ang/ niem-1/3/j- ang/ niem-2/3/j- ang/ niem-3/3 #KP2/#K2/#R3 j- ang/ niem-1/3/j- ang/ niem-2/3/j- ang/ niem-3/3 WM j. niemiecki-2/2 MO geografia MS historia             Ku matematyka EF religia
3 9:50-10:35 HJ j.polski Ja u_przyroda M u_ekon.w pr. MS r_wos WM zaj.z wych JC/PB urz.tech.kom-1/2/urz.tech.kom-2/2 EC wiedza o kul EF religia M- j.polski #KP2/#K2/#R3 j- ang/ niem-1/3/j- ang/ niem-2/3/j- ang/ niem-3/3 #KP2/#K2/#R3 j- ang/ niem-1/3/j- ang/ niem-2/3/j- ang/ niem-3/3 A r_matematyka Ry biologia SP zaj.z wych             Ku matematyka M wf
4 10:40-11:25 HJ j.polski #CE1/#PS3 wf-1/2/wf-2/2 #CE1/#PS3 wf-1/2/wf-2/2 #K4/#W1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #W1/#K4 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 JC/PB urz.tech.kom-1/2/urz.tech.kom-2/2 M prac.ekonom Ro witryny i ap SR j- ang/ niem Pr wf Ku matematyka M- j.polski M zaj.z wych Ja chemia             AK geografia MO historia
5 11:45-12:30 Ry biologia #CE1/#PS3 wf-1/2/wf-2/2 #CE1/#PS3 wf-1/2/wf-2/2 AK u_przyroda A r_matematyka PB/Ro sys.operacyj-1/2/sys.operacyj-2/2 M prac.ekonom MS zaj.z wych Pr wf Ku r_matematyka JC adm.baz.dany SK/BS j. angielski-1/2/j. angielski-2/2 Ja chemia M- j.polski             EF religia MO wos
6 12:35-13:20 SR/SK r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2     Ku r_matematyka A matematyka EF religia MS wos Ja chemia Ro witryny i ap     AK r_geografia JC adm.baz.dany Pr wf-1/1 MO historia eV eduk.dla bez             WM/BS j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 M geografia
7 13:25-14:10 EF religia     Ku matematyka #KP3/#SB4 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 #KP3/#SB4 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 Ry biologia MS historia SK j- ang/ niem     #KP1 j.niem / ang-3/3 #KP1 j.niem / ang-3/3 Pr wf-1/1                         eV eduk.dla bez
8 14:15-15:00 MW/WM j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2                 eV eduk.dla bez                 Pr wf                                
Wtorek 1 8:00- 8:45     SA matematyka SG religia #RO1/#KA1 r_B.G.H-1/3/r_B.G.H-2/3 #RO1/#KA1 r_B.G.H-1/3/r_B.G.H-2/3     CJ pods.przeds. NJ sieci komput M prac.ekonom HJ j.polski Ku r_matematyka WM j. niemiecki-1/2 M/SP wf-1/2/wf-2/2                 MO historia EF religia
2 8:55- 9:40 CJ pods.przeds. #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/3,3/3/r_biol./ geo-2/3,3/3 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/2,1/2/r_biol./ geo-2/2,1/2 A matematyka EF religia SA matematyka Ku zaj.z wych NJ sieci komput M prac.ekonom HJ j.polski MS u_hist.i sp. WM j. niemiecki-1/2 M/SP wf-1/2/wf-2/2 SG religia             EC wf M- j.polski
3 9:50-10:35 CJ pods.przeds. #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/3,3/3/r_biol./ geo-2/3,3/3 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/2,1/2/r_biol./ geo-2/2,1/2 #SB5/#W4 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #W4/#SB5 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 M/EC wf-1/2/wf-2/2 EF religia NJ adm.siec.sys SR j.ang/zawodo Pr wf Ro witryny i ap A zaj.z wych SA matematyka M- j.polski             Ku matematyka MO historia
4 10:40-11:25 SA matematyka #SB6/#R1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #SB6/#R1 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #M4/#PS2 wf-1/2/wf-2/2 #M4/#PS2 wf-1/2/wf-2/2 M- j.polski Ku matematyka NJ adm.siec.sys EF religia MO u_hist.i sp. Ro prog.aplikac MS u_hist.i sp. SG religia Ry biologia             S j.polski WM/SK j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2
5 11:45-12:30 SA matematyka MS r_wos Ku matematyka SG religia A matematyka SK/BS j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 KC plan. i spra Ro witryny i ap Pr wf JC/M systemy baz-1/2/pr.rach.i an-2/2 NJ systemy baz AK biol/geog eV eduk.dla bez M/SP wf-1/2/wf-2/2             S j.polski EC zaj. art
6 12:35-13:20 eV eduk.dla bez MS r_wos Ku matematyka SG religia     AK geografia Ry biologia Ro sys.operacyj Pr wf JC/KC systemy baz-1/2/rach. i anal-2/2 NJ systemy baz A matematyka     M/SP wf-1/2/wf-2/2             SK/WM j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 SA matematyka
7 13:25-14:10     MS u_hist.i sp.             SG religia PB informatyka NJ adm.siec.sys KC plan. i spra #W2/#SB3 j.niem / ang-1/3/j.niem / ang-2/3 #W2/#SB3 j.niem / ang-1/3/j.niem / ang-2/3 A r_matematyka     SA matematyka             EC zaj. art eV eduk.dla bez
8 14:15-15:00                     WM j.niem / ang-1/2 eV eduk.dla bez     KC plan. i spra Ku matematyka                                    
roda 1 8:00- 8:45 MO wos     Ku r_matematyka HJ j.polski A matematyka SG religia SP wf S j.polski AK r_geografia EF religia PB proj..i mont M- j.polski JA fizyka SA matematyka Ko j. angielski-1/2         Ja chemia PK/SR j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2
2 8:55- 9:40 Ja chemia SA matematyka Ku r_matematyka HJ j.polski A r_matematyka CJ pods.przeds. M prac.ekonom S j.polski MO zaj.z wych AK r_geografia JC dziaalno MS u_hist.i sp. M/SP wf-1/2/wf-2/2 JA fizyka SG religia         EF religia M- j.polski
3 9:50-10:35 SA matematyka S j.polski MO u_hist.i sp. #M4/#PS2 wf-1/2/wf-2/2 #M4/#PS2 wf-1/2/wf-2/2 AK zaj.z wych M prac.ekonom WM j.niem / ang EF religia #KP2/#K2/#R3 j- ang/ niem-1/3/j- ang/ niem-2/3/j- ang/ niem-3/3 #KP2/#K2/#R3 j- ang/ niem-1/3/j- ang/ niem-2/3/j- ang/ niem-3/3 A r_matematyka M- j.polski PB/Ko informatyka-1/2/j. angielski-2/2 CJ pods.przeds.         Ku matematyka JA fizyka
4 10:40-11:25 MS historia #R2/#SB7 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 #SB7/#R2 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 JA u_przyroda S j.polski M- j.polski WM j.niem / ang SK j- ang/ niem AK r_geografia JC/M dziaalno-1/2/pr.rach.i an-2/2 Ro witryny i ap A r_matematyka PB/Ko informatyka-1/2/j. angielski-2/2 SG religia Pr/M wf-1/2/wf-2/2         SP zaj. technic Ja chemia
5 11:45-12:30 MS historia SG religia HJ j.polski A matematyka S j.polski SA matematyka Ku matematyka SP wf SR j- ang/ niem Ro/M prog.aplikac-1/2/pr.rach.i an-2/2 AK r_geografia SK/BS j. angielski-1/2/j. angielski-2/2 Ko/JC j. angielski-1/2/informatyka-2/2 MO geografia Pr/M wf-1/2/wf-2/2         PB informatyka Ry biologia
6 12:35-13:20 SK/SR j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/3,3/3/r_biol./ geo-2/3,3/3 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/2,1/2/r_biol./ geo-2/2,1/2 MS r_wos A matematyka JC BHP KC E.dzia.gosp SP wf SA matematyka Ro/M prog.aplikac-1/2/pr.rach.i an-2/2 Ku r_matematyka Pr wf-1/1 SG religia Ko/PB j. angielski-1/2/informatyka-2/2             WM/BS j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 M wf
7 13:25-14:10 SR zaj.z wych #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/3,3/3/r_biol./ geo-2/3,3/3 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/2,1/2/r_biol./ geo-2/2,1/2 #KP3/#SB4 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 #KP3/#SB4 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 WM j.niem / ang-2/2     JC diag. i napr KC plan. i spra Ro witryny i ap-1/2 Pr wf A matematyka SA matematyka                        
8 14:15-15:00 MW/WM j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/3,3/3/r_biol./ geo-2/3,3/3 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/2,1/2/r_biol./ geo-2/2,1/2                 JC diag. i napr KC E.dzia.gosp Ro witryny i ap-1/2 Pr wf                                
Czwartek 1 8:00- 8:45     SA matematyka     #SM1 r_B.G.H-3/3 #SM1 r_B.G.H-3/3 JC urz.tech.kom-1/2 S j.polski     KC E.dzia.gosp HJ j.polski Ku matematyka M- j.polski             Ko j. angielski A matematyka MO historia JA fizyka
2 8:55- 9:40 HJ j.polski S j.polski Ku r_matematyka #SB5/#W4 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #W4/#SB5 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 M/EC wf-1/2/wf-2/2 SP wf A matematyka KC E.dzia.gosp AK r_geografia EF religia M- j.polski         MO historia Ko j. angielski SG religia JA fizyka PK/SR j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2
3 9:50-10:35 JA fizyka MS u_hist.i sp. MO u_hist.i sp. A matematyka S j.polski M/EC wf-1/2/wf-2/2 SP wf SK j.ang/zawodo SA matematyka JC/KC adm.baz.dany-1/2/rach. i anal-2/2 Ro prog.aplikac EF religia         M- j.polski SG religia Ko j. angielski WM/BS j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 PK/SR j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2
4 10:40-11:25 EC wiedza o kul #SB6/#R1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #SB6/#R1 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #M4/#PS2 wf-1/2/wf-2/2 #M4/#PS2 wf-1/2/wf-2/2 SA r_matematyka Ku r_matematyka MO r_geografia AK r_geografia JC/KC adm.baz.dany-1/2/rach. i anal-2/2 HJ j.polski MS u_hist.i sp.         M- j.polski A matematyka Ko j. angielski S j.polski PB informatyka
5 11:45-12:30 Pr/M wf-1/2/wf-2/2 #R2/#SB7 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 #SB7/#R2 r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 HJ j.polski A matematyka MS historia SK j- ang/ niem JC urz.tech.kom KC E.dzia.gosp EF religia PB proj..i mont AK biol/geog         SG religia EC/SP wf-1/2/wf-2/2 S j.polski MO wos SA matematyka
6 12:35-13:20 SR/SK r_ang/NIEM R-1/2/r_ang/NIEM R-2/2 SG religia HJ j.polski #MS1 u_hist.i sp.-1/1 #MS1 u_hist.i sp.-1/1 PB/JC informatyka-1/2/eksploatacja-2/2 KC E.dzia.gosp MO r_geografia M prac.ekonom Ku r_matematyka Ro prog.aplikac A r_matematyka         Ko j. angielski-2/2 EC/SP wf-1/2/wf-2/2 Pr wf S zaj.z wych SA matematyka
7 13:25-14:10     SA zaj.z wych     #SM1 r_B.G.H-3/3 #SM1 r_B.G.H-3/3 PB urz.tech.kom-2/2 MO geografia A r_matematyka SR j.ang/zawodo Ku matematyka Ro prog.aplikac                 HJ j.polski Pr wf EC wf M geografia
8 14:15-15:00                         JA fizyka Ro sys.operacyj     Pr wf                                    
Pitek 1 8:00- 8:45     MS r_wos HJ j.polski #SB5/#W4 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #W4/#SB5 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 NJ administracj-1/2 KC E.dzia.gosp S j.polski M prac.ekonom MO u_hist.i sp. AK r_geografia EF religia         SA matematyka A matematyka Pr wf EC wf M- j.polski
2 8:55- 9:40 EF religia #CE1/#PS3 wf-1/2/wf-2/2 #CE1/#PS3 wf-1/2/wf-2/2 #K4/#W1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #W1/#K4 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 NJ/Ro administracj-1/2/sys.operacyj-2/2 MO wos CJ pods.przeds. M prac.ekonom JC/KC systemy baz-1/2/rach. i anal-2/2 AK r_geografia A matematyka         Pr/M wf-1/2/wf-2/2 HJ j.polski S j.polski Ry biologia M- j.polski
3 9:50-10:35 SK/SR j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/3,3/3/r_biol./ geo-2/3,3/3 #rBG/#rBG r_biol./ geo-2/2,1/2/r_biol./ geo-2/2,1/2 MS r_wos S j.polski JC/NJ eksploatacja-1/2/administracj-2/2 M prac.ekonom EF religia CJ pods.przeds. Ro/KC prog.aplikac-1/2/rach. i anal-2/2 HJ j.polski A matematyka         M- zaj.z wych EC zaj.z wych Pr zaj.z wych WM/BS j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 SA matematyka
4 10:40-11:25 Pr/M wf-1/2/wf-2/2 M u_ekon.w pr. Ry zaj.z wych #MS1 u_hist.i sp.-1/1 #MS1 u_hist.i sp.-1/1 PB/NJ sys.operacyj-1/2/administracj-2/2 S j.polski SP wf M- j.polski Ro/KC prog.aplikac-1/2/rach. i anal-2/2 JC zaj.z wych SK/BS j. angielski-1/2/j. angielski-2/2         CJ pods.przeds. SG religia A matematyka EC plastyka Ja chemia
5 11:45-12:30 SA r_matematyka #SB6/#R1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #SB6/#R1 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 HJ zaj.z wych A r_matematyka MS historia SK j- ang/ niem NJ sieci komput WM j.niem / ang PB/M proj..i mont-1/2/pr.rach.i an-2/2 EF religia AK biol/geog             EC/SP wf-1/2/wf-2/2 SG religia S j.polski M wf
6 12:35-13:20 MW/WM j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 Ja u_przyroda SG religia HJ j.polski A r_matematyka SK/BS j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 KC E.dzia.gosp NJ sieci komput SA r_matematyka PB/M proj..i mont-1/2/pr.rach.i an-2/2 MS u_hist.i sp.                         S j.polski M wf
7 13:25-14:10     #W3/#WJ1 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #W3/#WJ1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2 #SM1 r_B.G.H-3/3 #SM1 r_B.G.H-3/3 Ja chemia     PB proj..i mont SA r_matematyka SK j.ang/zawodo NJ systemy baz                             M zaj.z wych
8 14:15-15:00     #W3/#WJ1 j- ang/ niem-1/2/j- ang/ niem-2/2 #W3/#WJ1 j.niem / ang-1/2/j.niem / ang-2/2         JA fizyka     PB proj..i mont     Ja zaj.z wych                                    
ver. 12.00.0004 VULCAN lic. 001420, Powiatowy Zesp Szk im. Jana Pawa II, 55-140 migrd, Willowa 5 [ 24.01_autozapis_autozapis_autozapis.pla - 2018-01-24 ]
  N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P
  1L 2La 2Lb 3La 3Lb 1Ti 1Te 2Ti 2Te 3Tie 3Ti 4I/E 1Za 1Zb 2Za 3Za 3Zb 2G 3G
  S.Rudnicka   A.Suse   M.Rybka -Olczak   H.Janiak   M.Woyniak   A.Krzychaa   E.Ciepierska- Malczyk   M.Stach   M.Omelaniuk   M.Janson   M.Kula   A.aszkowicz   M.Mdry   S.Pijacki   A.Bagiska   A.Roszkiewicz   K.Przybylski   S.uczuk- Szuba   M.obacz