MO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2LOb historia 11
1LOa r_historia 11
1Tp historia 11
3SBb historia 11
1Tp historia 11
2 8:55- 9:40 5TŻ wos 11
1LOa historia 11
1LOa hist.i teraź 11
1TEI historia 11
3SBb wos 11
3 9:50-10:35 4TIP wos 11
2LOb historia 11
2TEI hist.i teraź 11
3SBa historia 11
2SBc historia 11
4 10:55-11:40 5TŻ historia 11
2LOb r_historia 11
1LOa hist.i teraź 11
2LOb r_historia 11
 
5 11:45-12:30 3TIP historia 11
P J 5TI wos 11
2LOb hist.i teraź 11
1LOa historia 11
6 12:35-13:20 B CH   1Tp hist.i teraź 11
3TIP historia 11
3SBa wos 11
7 13:25-14:10 2TP hist.i teraź 17
1Tż hist.i teraź 11
1TEI historia 11
3TIP zaj. z wych. 11
2Tż hist.i teraź 11
8 14:15-15:00         4TIP historia 11
Drukuj plan
wygenerowano 14.12.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum