JC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   1TEI-2/2 eksp. urzą 18
5TI-2/2 projektowa1 18
4TIP-2/2 test.aplik. 18
5TI-1/2 projektowa1 18
2 8:55- 9:40 5TI-1/2 systemy baz 18
1TEI-2/2 eksp. urzą 18
5TI-2/2 projektowa1 18
4TIP-2/2 test.aplik. 18
5TI-2/2 systemy baz 18
3 9:50-10:35 5TI-1/2 systemy baz 18
3LO-1/2 informatyka 18
3TIP-1/2 systemy baz 18
4TIP-1/2 tworz.i adm. 18
5TI-2/2 systemy baz 18
4 10:55-11:40 5TI-2/2 projektowa1 18
2TP tworz.i adm. 18
3TIP-1/2 systemy baz 18
3TIP-2/2 tworz.i adm. 18
3TIP-1/2 tworz.i adm. 18
5 11:45-12:30 5TI-2/2 projektowa1 18
2TP tworz.i adm. 18
1Tp tworz.i adm. 18
5TI-1/2 projektowa1 18
3TIP-1/2 tworz.i adm. 18
6 12:35-13:20 4TIP-1/2 tworz.i adm. 18
4TIP-1/2 systemy baz 18
1TEI-2/2 urz.tech.kom 18
5TI-1/2 projektowa1 18
3TIP-1/2 tworz.i adm. 18
7 13:25-14:10 4TIP-1/2 tworz.i adm. P@
4TIP-1/2 tworz.i adm. 18
3LO-2/2 informatyka 18
5TI-1/2 projektowa1 18
4TIP zaj. z wych. 5
8 14:15-15:00 1Tp tworz.i adm. 18
1TEI-2/2 urz.tech.kom 18
2TP informatyka 18
   
Drukuj plan
wygenerowano 30.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum