2TEI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia EF 17 biologia Ry 5 j.polski ŁS 25 prac.ekonom-1/2 33  
2 8:55- 9:40 fizyka JF 2 r_matematyka Ku 27 j.niemiecki WJ 32 prac.ekonom-1/2 33
eksp. urzą-2/2 PB 19
lokalne siec-2/2 NJ 19
3 9:50-10:35 j.ang/zawodo-1/2 Ko 36
administracj-2/2 NJ 19
geografia TB 2 hist.i teraź MO 11 prac.ekonom-1/2 33
eksp. urzą-2/2 PB 19
lokalne siec-2/2 NJ 19
4 10:55-11:40 E.dział.gosp-1/2 MG 36
administracj-2/2 NJ 19
j.angielski BS 17 matematyka Ku 27 matematyka Ku 27 j.niemiecki WJ 32
5 11:45-12:30 E.dział.gosp-1/2 MG 36
sys.operacyj-2/2 NJ 19
pods.przeds. 11 historia BG 32 j.polski ŁS 25 j.angielski BS 17
6 12:35-13:20 historia BG 11 plan. i spra-1/2 MG 20
urz.tech.kom-2/2 PB 19
informatyka PB 19 j.polski ŁS 25 prac.ekonom-1/2 33
eksploat. lo-2/2 NJ 19
7 13:25-14:10 wf SP Duza sala 2 chemia JM 26 wf SP Duza sala 2 zaj. z wych. TB 2 prac.ekonom-1/2 33
eksploat. lo-2/2 NJ 19
8 14:15-15:00 j.ang/zawodo-1/2 Ko 36
lokalne siec-2/2 NJ 19
religia EF 30 wf SP Duża sala 1 r_geografia TB 2 prac.ekonom-1/2 33
administracj-2/2 NJ 19
9 15:05-15:50 E.dział.gosp-1/2 MG 35
lokalne siec-2/2 NJ 19
      prac.ekonom-1/2 33
Drukuj plan
wygenerowano 10.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum