2LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia Ry 5 j.angielski-2/2 SR 9 j.niemiecki-1/2 WM 35
r_ang R-2/2 SR 9
j.polski ŁS 25 r_wos MS 3
2 8:55- 9:40 koło teatr. ŁS 25 j.niemiecki-1/2 WM 35
j.angielski-2/2 SR 9
r_ang R-1/2 SR 9
j.niemiecki-2/2 WM 35
j.polski ŁS 25 j.polski ŁS 25
3 9:50-10:35 chemia JM 26 fizyka JA 26 j.angielski-1/2 SR 9
j.niemiecki-2/2 WM 35
j.angielski-1/2 SR 9
informatyka-2/2 SK 31
religia EF 35
4 10:55-11:40 zaj. z wych. SR 9 r_j.polski ŁS 25 wos MS 3 pods.przeds. M- 10 informatyka-1/2 SK 31
j.angielski-2/2 SR 9
5 11:45-12:30 wf-1/2 AR Duza sala 2
wf-2/2 Fitness
r_j.polski ŁS 25 j.polski ŁS 25 matematyka 8 matematyka 8
6 12:35-13:20 wf-1/2 AR Duza sala 2
wf-2/2 Duża sala 1
historia MS 3 matematyka 8 matematyka 8 historia MS 3
7 13:25-14:10 r_wos MS 3 j.angielski-1/2 SR 9 religia EF 33 wf-2/2 Fitness chemia JM 26
8 14:15-15:00 geografia MP 8 wf-1/2 AR Fitness geografia MP 3   biologia Ry 5
Drukuj plan
wygenerowano 20.12.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum