„Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”  

Od stycznia 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół im Jana Pawła II w Żmigrodzie rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” (nr RPDS.10.04.01-02-0017/16), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Celem projektu jest przygotowanie młodzieży szkół zawodowych do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki. Projekt kładzie nacisk na rozwój kompetencji zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe uczniów oraz wzrost jakości procesu kształcenia poprzez merytoryczne wsparcie nauczycieli PZS.  
Projekt zakłada dostosowanie form, metod i warunków kształcenia do wymagań rynku pracy poprzez: doposażenie szkół w nowe technologie, narzędzia i materiały. Uczniowie wezmą udział w zajęciach organizowanych w szkole, na uczelniach wyższych, kursach zawodowych, takich jak: barista, prawo jazdy, magazynier, operator koparko-ładowarki, wózki widłowe, spawania metodą TIG/MIG/MAG.  
Projekt pozwoli na reagowanie na zmieniający się rynek pracy. Aby dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku zostanie otwarty nowy kierunek kształcenia. W ramach prac modernizacyjnych zostanie wybudowana nowa pracownia, wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.  
W ramach projektu wdrożone zostanie rozwiązanie chmurowe oparte o specjalistyczny system informatyczny w formie Interaktywnej Platformy Zawodowej, realizujący wsparcie w formie biblioteczek zawodoznawczych. Nauczyciele będą szkolić się na uczelniach wyższych z zakresu metodologii pracy oraz odbędą studia podyplomowe.  
Realizacja projektu pozwoli na kształcenie praktyczne przyszłych specjalistów różnych branż, którzy odbędą staże zawodowe u pracodawców. Odbędzie się wycieczka zawodoznawcza do fabryki Fiata w Tychach. Najlepsi uczniowie z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymają stypendia naukowe.  
Okres realizacji projektu: 2.01.2017 – 30.11.2018  
Beneficjent projektu: Powiat trzebnicki  
Wartość projektu: 1 740 156,00 PLN.