Home
Cyfrowa Biblioteka 
Od stycznia 2017r. w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Powiatu Trzebnickiego.
PZS im. Jana Pawa II jest jedną z nielicznych placówek oświatowych w kraju, która zostanie całkowicie zcyfryzowana. Cel cyfrowej biblioteki - bezpośredni dostęp do bazy zasobów edukacyjnych (przewodniki zawodowe, regulaminy, przepisy prawne, literaturę tematyczną, plansze poglądowe, zestawy podręczników i książek zawodowych, normy, katalogi, czasopisma zawodowe, procedury itd. (czytaj dalej...)
Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne do udziału w Projekcie dokumenty i formularze (w pdf).
Na tej podstronie informacje o kolejnych etapach przebiegu Projektu i kolejnych szkoleniach.
W Galerii znajdziesz fotorelacje z realizacji poszczególnych elementów projektu.