Zarząd

Katarzyna Lech
PREZES
Bogusław Kowalski
V-CE PREZES
Regina Bartkowiak
SKARBNIK
 
Irena Ratajczak
SEKRETARZ
Barbara Andrzejewska
CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Kałfut
CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Jaśkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU