Zarząd

Katarzyna Lech
PREZES
Bogusław Kowalski
V-CE PREZES
Regina Bartkowiak
SKARBNIK
 
Mirosława Kazimiera Borkowska
SEKRETARZ
Jerzy Lorenc
CZŁONEK ZARZĄDU