Ruszyła kolejna edycja Projektu Erasmus+ „Staże zawodowe we Włoszech i Hiszpanii”. który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje o projekcie:

Numer Projektu: 2020-1-PL01-KA102-07977
Termin Realizacji Projektu: 01.10.2020-30.09.2022
Miejsce Realizacji Projektu: Hiszpania, Włochy
Kwota Dofinansowania: 96008,00 EUR

Projekt mobilni zawodowo IV pod patronatem fundacji „Educational trip”, zakłada udział uczniów Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie w procesie przygotowania, uczestnictwa oraz ewaluacji wraz ze wsparciem po powrocie z projektu.
Projekt obejmuje dwa wyjazdy, w których weźmie udział łącznie 36 uczniów. Pierwszy wyjazd dedykowany jest uczniom technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego. Z każdej z tych klas, na podstawie rekrutacji, zostanie wyłonionych 9 najlepszych uczniów. Młodzież ta odbędzie 4 tygodniowe praktyki w Hiszpanii na przełomie kwietnia i maja (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).
Drugi wyjazd, przewidziany na kolejny rok szkolny, będzie przeznaczony dla uczniów obecnej klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego po podstawówce.
Główne założenia projektu:
    • zapewnienie możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez uczniów (kompetencji językowych i zawodowych)
    • przygotowanie ucznia do uczestnictwa w dorosłym życiu
    • zgłębienie zagadnienia bycia Europejczykiem, obywatelem międzynarodowym
    • wzbudzenie w uczniach ciekawości świata, chęci jego poznania
    • wzrost motywacji do nauki wśród uczniów, uczenie się przez całe życie
    • budowa i utrzymanie europejskiego wymiaru szkoły
    • wprowadzenie nowych technologii, nauczanie na podstawie doświadczeń zagranicznych
    • utrzymanie wysokiego prestiżu szkoły na rynku lokalnym


Koordynator szkolny projektu