TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • chemia lub biologia
 • matematyka

Języki obce:

 • język angielski,
 • język obcy zawodowy,
 • język niemiecki

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 4 tygodnie w klasie drugiej,

miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają półprodukty oraz potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.


T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie układają jadłospisy, obliczają wartość energetyczną i odżywczą posiłków, oceniają wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Opracowują karty menu, sporządzają kalkulację cenową potraw. Przygotowują ofertę usług gastronomicznych, prowadzą ich promocję i sprzedaż oraz rozliczenie.

Zajęcia związane z produkcją gastronomiczną odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych przy organizowaniu imprez, dekorowaniu, produkcji potraw,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły:

 • praca w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej -hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie,
 • zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych,
 • studiowanie na wielu kierunkach związanych z żywieniem, gastronomią i towaroznawstwem oraz na innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.

REKRUTACJA 2019/2020 – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Czas trwania nauki: 5 lat

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • chemia lub biologia
 • matematyka

Języki obce:

 • język angielski,
 • język obcy zawodowy,
 • język niemiecki

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 4 tygodnie
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

CHARAKTERYSTYKA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum, umie :

– układać jadłospisy i diety;
– oceniać jakość żywności; 
– gromadzić zapasy artykułów żywnościowych;
– przygotować, zaprezentować i podać potrawy;
– dokonać oceny organoleptycznej potraw;
– analizować potrzeby żywnościowe różnych grup ludności;
– organizować imprezy okolicznościowe;
– zarządzać produkcją gastronomiczną;
– obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji gastronomicznej;
– założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. 

REALIZACJA KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących dających przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego.

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i specjalistycznych dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin daje kwalifikacje: Sporządzanie potraw i napojów.

Drugi egzamin daje kwalifikacje: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA

 • praca w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej -hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie,
 • zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych,
 • studiowanie na wielu kierunkach związanych z żywieniem, gastronomią i towaroznawstwem oraz na innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.