TECHNIK INFORMATYK

• Kod zawodu: 351203

• Cykl nauki w roku szkolnym: 2019 / 2020

Dla absolwentów : szkół podstawowych

5-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie


Dla absolwentów : szkół gimnazjalnych

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

• Profil absolwenta


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Kształcenie teoretyczne Kształcenie praktyczne

• Systemy operacyjne
• Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

• Urządzenia techniki komputerowej • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
• Użytkowanie komputerów i sieci informatycznych • Tworzenie aplikacji internetowych
• Sieci komputerowe • Administrowanie bazami danych
• Tworzenie aplikacji internetowych • Programowanie
• Administrowanie bazami danych • Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach międzynarodowego programu kształcenia młodzieży ERASMUS
• Programowanie
• Prowadzenie działalności gospodarczej
• Język angielski zawodowy


• Kwalifikacje zawodowe

• EgzaminEE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,urządzeń peryferyjnych i sieci
koniec klasy III

• Egzamin EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
koniec klasy IV

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych (egzamin EE.08 i egzamin EE.09) uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

• Praktyka zawodowa


• Podczas nauki w Technikum Informatycznym – w klasie II planowane są miesięczne praktyki zawodo, zawodowe (zagraniczne – w ramach programu ERASMUS), obejmujące umiejętne połączenie posiadan wiadomości z wiedzą praktyczną na różnych stanowiskach informatycznych.

• Perspektywa zatrudnienia


Zawód technika informatyka – stwarza bardzo duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Absolwent po tym kierunku zawodowym może znaleźć pracę jako specjalista lub konsultant ds. IT we wszystkich firmach wykorzystujących komputery w swojej pracy takich jak:
Firmy z sektora IT, hostingowe , szkoleniowe, służby mundurowe, centra danych, w bankowości, serwisy www, służby specjalne, instytucje samorządowe oraz rządowe.


• Perspektywa dalszego rozwoju


Absolwent Technikum Informatycznego po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość
kontynuowanie dalszej nauki na uczelniach wyższych na kierunkach informatycznych lub technicznych.