STYPENDYŚCI - NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH !!! 
Często zadajemy/słyszymy to pytanie: Czy opłaca się uczyć? Odpowiedź brzmi: Tak, szczególnie w Powiatowym Zespole Szkół im Jana Pawła II w Żmigrodzie. Już z początkiem roku szkolnego uczniowie dostali ogromny zastrzyk motywacji. 15 uczniów z Technikum Ekonomicznego, Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymało stypendia naukowe.  
Stypendia przyznane zostały najzdolniejszym uczniom. Wzmocni to ich przekonanie o korzyściach płynących z kształcenia się oraz poprawi ich samoocenę i wiarę we własne możliwości. Uczniowie zostali wyłonieni ze wszystkich klas szkół zawodowych (Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum) w oparciu o wysokość średniej ocen z przedmiotów zawodowych. Uczniowie, którym przyznano stypendia, objęci zostali opieką pedagoga szkolnego, wspierającego ich w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wspierającego w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorującego ich osiągnięcia edukacyjne. 
Stypendia to cześć działań w ramach projektu pt „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”. Projekt jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Trzebnickiego. 
Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!