CYFROWA BIBLIOTEKA - SZKOLENIE 
 
We wrześniu kolejna grupa uczniów naszej szkoły została przeszkolona z tzw. cyfrowej biblioteki zawodoznawczej. W ramach realizowanego w szkole projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w styczniu 2017 roku uruchomione zostało rozwiązanie chmurowe oparte o specjalistyczny system informatyczny w formie interaktywnej platformy służącej gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu materiałów edukacyjnych i informacji edukacyjno - zawodowych i współdzieleniu ich wśród uczniów. Biblioteczka jest sukcesywnie wyposażana w: 
- dokumentację, instrukcje, procedury; 
- przewodniki zawodowe; 
- regulaminy, przepisy prawne; 
- literaturę tematyczną; 
- plansze poglądowe; 
- zestaw podręczników i książek zawodowych; 
- normy, katalogi, czasopisma zawodowe; 
-procedury dotyczące egzaminów zawodowych, standardy wymagań egzaminacyjnych; 
- instrukcje stanowiskowe; 
- instrukcje obsługi urządzeń; 
Zakres ten będzie rozszerzany o skrypty, wykłady, opracowania autorskie nauczycieli, zapis treści - informacji z tablic interaktywnych. Platforma umożliwi również monitoring rozwoju kompetencji zawodowych uczniów. Wszyscy uczniowie objęci zostaną programem diagnozowania indywidualnych zdolności i planowania kariery, z wykorzystaniem metody e-portfolio. Opracowane e-portfolio pozwoli kształtować umiejętności autoprezentacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Narzędzie zintegruje wiedzę z różnych źródeł ze sprzętem codziennego użytku jak smartfon, tablet, tablica interaktywna, komputer, projektor, zapewniając uczniom stały dostęp do materiałów dydaktycznych.