Przeniesienie tablicy upamiętniającej los 1000 więźniarek obozu pracy.

Wczoraj (7 stycznia ) dzięki staraniom Jerzego Lorenca i aktywności Eugenii Przybyły nastąpiło przeniesienie tablicy upamiętniającej los więźniarek obozu pracy w miejscowości Bukołowo.

Koszt przeniesienia tablicy pamiątkowej ufundował pan Tadeusz Marek, o otaczającą zieleń zadbał pan Stanisław Antkowiak, sprawne wykonanie muru to zasługa pracowników MZGK Sp. z o.o. w Żmigrodzie, za co Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej pragnie wszystkim serdecznie podziękować.

Wraz z początkiem roku nastąpiło przeniesienie tablicy upamiętniającej los 1000 więźniarek obozu pracy, w miejscowości Bukołowo. Tablica, zamontowana na ścianie dawnej obory w 2010 roku wysiłkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej i jej fundatora, pana Vaclava Pericha, została wraz z początkiem roku przeniesiona na murowany postument usytuowany przy drodze. Tablicę przeniesiono, by każdy przechodzień, turysta i odwiedzający, mógł się zapoznać z jej treścią i zrozumieć rolę tego miejsca w burzliwym czasie II Wojny Światowej.

Przypomnijmy, że w Bukołowie, w latach 1944 – 1945 znajdowała się filia obozu Gross Rosen, któremu podlegało około 100 obozów pracy na Śląsku górnym i dolnym. W praktyce, były to obozy koncentracyjne. W FAL Kurzbach (tak wówczas nazywała się miejscowość) znajdował się obóz pracy Frauen – Arbeitslager Kurzbach. W wycieńczających warunkach pracowały tu kobiety, przy budowaniu umocnień ziemnych na wypadek ataku ze strony polskiej. W pobliskim lesie kopały rowy przeciwczołgowe, okopy i platformy strzeleckie. „W miarę zbliżania się do Kurzbach frontu wschodniego, zdolne do marszu kobiety zorganizowano do wymarszu. Wyruszyły, jednak czy i dokąd dotarły – nie wiadomo.” – przypomniał wszystkim pan Jerzy Lorenc, członek TMZŻ. Na poddaszu wciąż odnaleźć można znaki, inskrypcje, kwiatki i inne wzory wyskrobane przez sypiające na poddaszu kobiety.

Tablicę ufundował Vaclav Perich, Czech, by upamiętnić los pracujących tam kobiet, w tym min. los mamy jego żony, która przebywała i pracowała w tym obozie.